Menu Close

Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave – Pariz 2019.

Javni poziv - Pariz

KLASA: 602-03/18-14/02

URBROJ: 251-341-01-18-01

Zagreb,7. studeni 2018.

 

Na temelju članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.), objavljujemo

JAVNI POZIV

ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE


PARIZ 2019.

 

I. Ovim Javnim pozivom traži se davatelj usluge za organizaciju izvanučioničke nastave – školske ekskurzije planirane za učenike 3. razreda pod brojem ponude 1/2018.

II. Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: potencijalni davatelj usluge) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

III. Na javni poziv ne može se javiti potencijalni davatelj usluge koji je radnik Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti ili član njegove uže obitelji.

IV. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u Obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude na adresu: Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti, Gundulićeva 12, 10000 Zagreb.

V. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

VI. Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude odabrat će najmanje tri (3) ponude koje će biti predstavljene roditeljima. Popis odabranih ponuda objavit će se na internetskoj stranici Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti www.zog.hr.

VII. Sastavni dio ovog Poziva je Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Ravnateljica

Vesna Dinjar, s.Danijela

Obrazac poziva možete preuzeti OVDJE.