Menu Close

Nagrada Hrvatskog kineziološkog saveza – prof. Ljubica Borčić

Među nagrađenim članovima Hrvatskog kineziološkog saveza za 2021. godinu svoje mjesto dobila je i naša profesorica TZK-a Ljubica Borčić.

Ovako svoj rad opisuje profesorica Ljubica Borčić:

Rođena sam u Klanjcu 12. 7. 1965 godine. Studirala sam i diplomirala na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu sa usmjerenjem Kineziološke rekreacije.

U struci radim 27 godina.

Diplomski rad na temu “Stavovi starijih osoba prema tjelesnom vježbanju”, 1990. godine, kineziološka psihologija bio je početna ideja, pionirski rad, za pokretanje jednosemestralnog kolegija na Kineziološkom fakultetu (na fakultetu obavezan od 1994.) na katedri iz Kineziološke psihologije.

Od 1990. do 1993.  radila sam kao voditelj aerobika u SD Zvonimir.

Od 3. 2. 1994 do 31. 7. 1994 godine radila sam, na zamjeni, u OŠ Ivana Gorana Kovačića u Zgrebu.

Od 15. 9. 1994 do 31. 8. 1995 godine u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu.

Od 30. 1. 1997. do 31. 8. 1998. radila sam u OŠ Marije Jurić Zagorke na obuci neplivača.

Od 1. 9. 1995 godine radim u Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti. Kroz godine rada u ŽOG-u organizirala sam različita međurazredna natjecanja (odbojka, košarka, badminton, šah, graničar – sportove, aktivnosti dodajem nakon provedene ankete među učenicima o njihovoj zainteresiranosti), Sportski dan škole, Projektni dan škole, pripremam učenice za natjecanja, organiziram međuškolske prijateljske utakmice, učenice vodim na susrete vjerskih škola u Srpsku pravoslavnu gimnaziju.

Učenice vodim na natjecanja u organizaciji ŠŠSGZ, na sportske susrete katoličkih škola, na Salezijansku olimpijadu koja se održava u Zagrebu, te Susrete salezijanske mladeži , a vodim i Vježbaonicu.

U suradnji sa PBF-om sudjelovala sam na pilot projektu Multisport rolatlon i duatlon, surađujem sa Krav Maga klubom.

Radim u školi s tristotinjak učenica, po tri razreda u generaciji. Specifičnost škole je da njeguje katoličke vrijednosti, a uz obrazovnu vrlo je bitna odgojna komponenta. Od vodstva škole imam veliku potporu za kreiranje i provođenje različitih vrsta sportskih aktivnosti.

Jedan sam od osnivača DSR „Bambi sport“ u sklopu kojeg sam vodila mješovitu grupu univerzalne sportske škole za djecu od 7 do 11 i pilates grupu za odrasle.

  1. i 2007. godine koautor sam znanstvenih radova izdanih u zborniku radova Ljetna škola kineziologa.

Dugogodišnji sam član Udruge kineziologa grada Zagreba.

Tri šk. god.: 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. radila sam kao pomoćni trener malog nogometa Gimka, u OŠ“ Otok“ i OŠ „Gustav Krklec“.

Bila sam sudionik u projektu Agencije za odgoj i obrazovanje i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su tijekom šk. god. 2007./2008. i 2008./2009. provodili projekt pod nazivom „Praćenje i vrednovanje kinantropoloških obilježja djece i mladeži Republike Hrvatske“.

U svojem dugogodišnjem radu bavila sam se i mentorstvom studentima KIF-a za stručno-pedagošku praksu te mentorstvom pripravniku za stručni ispit. Sudjelovala sam na priredbama u školi pripremom plesnih točaka. Za proslavu 15. godišnjice škole pripremila sam točku iz ritmičkosportske gimnastike.

Čestitamo profesorici na dugogodišnjem predanom radu i želimo joj još puno uspješnih godina!

Podijeli s drugima:

Povezane objave