Menu Close

UPIS U PRVI RAZRED – VAŽNE INFORMACIJE

Upis u prvi razred za šk. god. 2024./2025.

 

PROGRAM:  opća gimnazija

BROJ UČENIKA: 66 u tri razredna odjela

MINIMALNI BROJ BODOVA KOJI JE POTREBAN ZA UPIS: 60

STRANI JEZICI KOJE SE UČE U ŠKOLI KAO OBVEZNI: Engleski jezik i Njemački jezik

ŠKOLARINA: 0.00 €

 

POSEBNI UVJETI:

– Upisuju se samo djevojke.

– Potreban prethodan intervju sa zainteresiranom učenicom i roditeljima koji se dogovara putem e-maila škole: ured@gimnazija-druzbesestaramilosrdnica-zg.skole.hr ili pozivom na broj telefona: 01/4830-248

– Intervju se obavlja s ravnateljicom ili profesorom koji je član Upisnog povjerenstva Gimnazije

 

POPIS PREDMETA posebno važnih za upis (boduju se 7. i 8. razred osnovne škole):

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

 

BODOVANJE: 

– opći uspjeh od 5. do 8. razreda na dvije decimale

– zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Geografija, Povijest, Biologija.

 

Na takav način moguće je steći 80 bodova. 

 

ZNAČAJNI DATUMI

iz Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.:

 

Ljetni upisni rok

 

Opis postupka Datum
Početak prijava u sustav 27. 5. 2024.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 27. 5. do 24. 6. 2024.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu 27. 5. do 24. 6. 2024.
Prijava obrazovnih programa 28. 6. do 8. 7. 2024.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere – TO SMO MI 🙂 28. 6. do 1. 7. 2024.
Dostava dokumentacije:

– Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

– Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 4. 7. 2024.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata 2. 7. do 5. 7. 2024.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista 5. 7. 2024.
Unos prigovora 8. 7. 2024.
Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2024.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 12. 7. 2024.

od 9 do 15 sati

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2024.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 9. 8. 2024.

 

 

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

Ljetni upisni rok

 

Opis postupka Datum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 27. 5. do 14. 6. 2024.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 27. 5. do 14. 6. 2024.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 27. 5. do 14. 6. 2024.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav 27. 5. do 21. 6. 2024.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) 27. 5. do 26. 6. 2024.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 24. 6. do 26. 6. 2024.
Početak prikaza ljestvica poretka 26. 6. 2024.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju 27. 6. 2024.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju 28. 6. 2024.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 12. 7. 2024.

od 9 do 15 sati

 

 

Podijeli s drugima:

Povezane objave