Menu Close

DOKUMENTI

DOKUMENTI

Ovdje možete pronaći pregledni popis dokumenata prema području.

ZAKONI I PRAVILNICI

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pogledajte više…
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Pogledajte više…
 3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Pogledajte više…
 4. Pravilnik o polaganju državne mature. Pogledajte više…
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Pogledajte više…

RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

ŠKOLSKI ODBOR

Članovi Školskog odbora:

 • Marica Mađer, s. M. Patricija – predsjednica
 • Ruža Kljajić, s. M. Paula
 • Suzana Šereš, s. M. Marcela
 • Marina Colarić, s. M. Agnezija
 • Donata Mikić
 • Irena Marija Vojvodić
 • Željka Šušković

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se usmenim ili pisanim podnošenjem Zahtjeva za pristupom informacija.

Popunjen obrazac zahtjeva za pristup informacijama može se dostaviti na jedan od sljedećih načina:

 • poštom na adresu škole:
  • Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti
  • Gundulićeva 12, 10 000 Zagreb
 • elektroničkom poštom na adresu: pristup.informacijama.zog@gmail.com
 • telefonom na broj: 099/7608167
 • usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnice, svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 sati.

Službenik za informiranje

Jelena Rukavina

kontakt podaci: 099/7608167

e-mail: jelena.rukavina3@skole.hr

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18) uređuje se zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka u Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti:

E-mail: ured@gimnazija-druzbesestaramilosrdnica-zg.skole.hr

Adresa: Gundulićeva 12, 1. kat – Tajništvo Škole

Telefon: 01/483-0248

Poveznica: Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)