Menu Close

DUPLIKATI ILI PRIJEPISI SVJEDODŽBI

DUPLIKATI ILI PRIJEPISI SVJEDODŽBI

IZDAVANJE DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI

Duplikate, odnosno prijepis svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena jer istodobno ne smiju postojati dva originala dokumenta.

Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi predaju se, a duplikati/prijepisi se preuzimaju, u tajništvu škole radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnateljice.

Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Za dodatne informacije obratite se u tajništvo Škole na broj telefona 01 48 30 248 ili na e-mail: ured@gimnazija-druzbesestaramilosrdnica-zg.skole.hr.

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe možete preuzeti ovdje.

OVJERA SVJEDODŽBI

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zaprima učestale upite fizičkih osoba i srednjoškolskih ustanova vezano uz mogućnost ovjere preslika svjedodžbi učenika od strane školskih ustanova.

Ministarstvo skreće pažnju da postupak ovjere preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika sukladno članku 74. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009 i 120/16) i nije u nadležnosti školskih ustanova.