Menu Close

HUMANITARNA SKUPINA

HUMANITARNA SKUPINA

Od samih početaka ponovnog otvaranja škole 1995. g., uz mnogobrojne druge aktivnosti, u njoj vrlo aktivno djeluje i karitativna (humanitarna) skupina. Bogu hvala na tome što su učenice i svi djelatnici prepoznali da je naša škola, uz to što je odgojna i obrazovna ustanova, ujedno i zajednica koja ima još jedno poslanje – uvijek spremno pomoći bližnjemu u potrebi. Uzor i poticaj u tome smo jedni drugima, ali prije svega i svih sv. Vinko koji nam je, svojim djelima i životom, primjer i čije djelo želimo i u naše vrijeme nastaviti…

Sudjelovali smo u mnogobrojnim akcijama, posjetili smo, obradovali, pomogli i bar malo olakšali život mnogim obiteljima, pojedincima i ustanovama. Evo samo nekih s kojima smo surađivali i surađujemo: Pučka kuhinja sv. Vinka, Centar za autizam Dubrava, Caritas Zagrebačke nadbiskupije – socijalna samoposluga, Hrvatski Caritas, Dom za nezbrinutu djecu u Nazorova, Kuća sv. Terezije od Djeteta Isusa za nezbrinutu djecu…