Menu Close

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI KUTAK

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI KUTAK

STRUČNA SLUŽBA ŠKOLE

Stručna služba Škole prati razvoj i odgojno-obrazovna postignuća učenica, pruža savjetodavnu pomoć učenicama, roditeljima i nastavnicima, istražuje i analizira potrebe za kvalitetnom organizacijom odgojno-obrazovnog rada i radi na povezivanju škole sa lokalnom i širom zajednicom.

Stručna služba Škole provodi vrednovanje i samovrednovanje rada sudionika odgojno-obrazovnog procesa i Škole općenito. Stručne suradnice u suradnji sa školskom liječnicom, Policijskom postajom i nastavnicima provode preventivne programe s ciljem suzbijanja nasilja i ovisnosti među učenicama, a provode i radionice o kvalitetnijem i učinkovitijem učenju.

Također, rade na identifikaciji, praćenju te pružanju odgovarajućih oblika pomoći učenicama s posebnim potrebama – darovitima i učenicama s teškoćama.

KADA ZATRAŽITI RAZGOVOR?

Slobodno zatraži razgovor s psihologom/pedagogom ako:

 1. misliš da se nisi najbolje snašla u novom društvu
 2. škola za tebe predstavlja pretežak teret
 3. teško pronalaziš razloge za smijeh
 4. doživljavaš neku veliku životnu promjenu (razvod roditelja, rođenje brata ili sestre, preseljenje, smrt bliske osobe, prekid dugotrajne i intenzivne ljubavne veze…)
 5. primjećuješ da se povlačiš od drugih ljudi, izbjegavaš njihovo društvo
 6. imaš loše navike kojih bi se htjela riješiti
 7. nisi zadovoljna stupnjem sigurnosti u sebe
 8. imaš neko ružno iskustvo koje bi nekome povjerila da ti bude lakše
 9. imaš učestale tjelesne smetnje poput glavobolje, želučanih tegoba, problema sa spavanjem i sl.
 10. želiš poboljšati svoje komunikacijske vještine
 11. želiš imati bolju sliku o sebi
 12. želiš bolje upoznati sebe…

Popis je, zapravo, beskrajan!

Slobodno dodaj bilo koji razlog koji je nepravedno ispušten i – razgovor može započeti! 😊

KONTAKTIRAJ NAS

Psihologinja

Jelena Rukavina, prof. psihologije

jelena.rukavina3@skole.hr

strucna.zog@gmail.com

099/7608-167

Pedagoginja

Marija Gverić, prof. pedagogije

mrgveric@gmail.com

strucna.zog@gmail.com